Culinair

Eerst ga je naar www.visfileren.nl om te zien hoe de vis schoongemaakt dient te worden. (Klik daar op 'fileer films' klik daarna op jouw viskeuze).

Vervolgens klik je hier voor het bereiden van de vis.